Search form

Gratulacje dla laueratów nagród Aconex Connect Awards 2017!

Aconex ma zaszczyt współpracować z najbardziej innowacyjnymi właścicielami firm, deweloperami, wykonawcami oraz firmami EPC na całym świecie. Przyznawanie nagród Aconex Connect Awards rozpoczęło się już w 2016 roku, w celu uznania tych wybiegających w przyszłość organizacji za ich najlepsze praktyki w branży oraz niezwykłe osiągnięcia.

Nagrody Aconex Connect Awards 2017 przyznane zostały 30 klientom z całego świata za osiągnięcia innowacyjne w zakresie skutecznej i efektywnej realizacji istotnych projektów budowlanych i infrastrukturalnych. Klienci zostali nominowani do nagrody Aconex Connect Awards w trzech kategoriach: Nagroda dla Bohatera, Nagroda za Projekt i Nagroda za Przedsiębiorczość.

Wyróżnienia otrzymali między innymi: Balfour Beatty, China State Construction, John Holland, Louis Berger / Egis Rail, NGE, Parsons, Rio Tinto, Riyadh Metro i VINCI Construction Grands Projets.

Poniżej przedstawiono znakomite wyniki osiągnięte w 2017 roku przez laureatów nagrody Aconex Connect Award na całym świecie:

 • BAM International obniżył cykle zapytań o udzielenie informacji o 50% oraz przyspieszył proces zatwierdzania modeli wielowymiarowych oraz szkiców dzięki ciągłym aktualizacjom przy użyciu Aconex Connected BIM.
 • Firma Balfour Beatty zaoszczędziła około 1,3 miliona funtów w ciągu 20 miesięcy dzięki redukcji błędów i powtarzania czynności poprzez kontrolę wersji dokumentów.
 • Firma Burns & McDonnell zmniejszyła średni czas na odpowiedź o 64 - 80%, czas trwania procesów z 14 dni na 5 dni oraz czas odpowiedzi na wiadomości e-mail z 5 dni na 1 dzień.
 • Firma FourSQ zwiększyła swoją efektywność o około 25 – 30%, poprawiła jakość o 25 – 30% oraz zredukowała czas na czynności przetargowe o 50%.
 • Spółka Joint Venture Grocon / PCL zaoszczędziła około 778 000 USD biorąc pod uwagę czas i godziny pracy oraz 950 000 USD w kwestii raportowania w ciągu 4,5 roku.
 • Grupa Hacer zredukowała średni czas na zapytania o udzielenie informacji o 55%, z 5-6 dni na 2,5 dnia.
 • Firma Hawkins obniżyła roczny koszt raportowania projektów o kwotę szacowaną na 2,2 mln NZD przy jednoczesnym zwiększeniu kluczowych wskaźników efektywności (KPIs – Key Performance Indicators). Firma spodziewa się oszczędności w wysokości 250 000 NZD w zakresie kosztów administracyjnych związanych z poprawą kontroli jakości, co w ostateczności prowadzi do zmniejszenia ryzyka powtarzania czynności.
 • Firma Louis Berger zmniejszyła wydatki na obsługę kontroli dokumentacji o 60%, czyniąc zasoby dostępne dla ważniejszych zadań.
 • Firma Metro de Santiago zredukowała czas wdrożenia projektu o 91%, z 45 godzin na cztery godziny.
 • Firma NGE spodziewa się oszczędności w wysokości do 40 000 euro dziennie dzięki redukcji kar za opóźnienia poprzez zarządzanie procesami oraz do 600 000 euro dzięki zarządzaniu dokumentacją na przestrzeni wielu miejsc w ciągu 5 lat.
 • Firma Parsons zaoszczędziła około 5,8 miliona USD dzięki zwiększonej efektywności procesu weryfikacji dokumentów oraz 1,6 miliona USD w ciągu czterech lat dzięki reorganizacji pracy osób kontrolujących dokumentację.
 • Firma Rio Tinto zaoszczędziła około 3 miliona USD w ciągu czterech lat dzięki redukcji czasu potrzebnego na przesłanie informacji podczas rotacji pracowników.

"Zwycięzcy nagród Aconex Connect Awards pokazali nam przyszłość naszej branży" - powiedział Paul Perrett, dyrektor operacyjny Aconex. "Osoby te i ich firmy osiągnęły znakomite wyniki poprzez digitalizację swoich danych projektowych i procesów w kreatywny sposób. Pozwoliło to zespołom projektowym skoncentrować się na tym, co robią najlepiej - budowaniu wysokiej jakości aktywów na czas i w ramach budżetu, nierzadko w trudnych warunkach."

Wybrani laureaci nagród Aconex Connect Award 2017:


Ameryka

Burns & McDonnell
Kansas City Street Car

 • Burns & McDonnell – Nagroda dla Bohatera dla Patricii Sullivan za wizję digitalizacji miejsca pracy oraz dla Allison Smith za jej wdrożenie na przestrzeni przedsiębiorstwa. Nagroda za Przedsiębiorczość za współpracę w celu zapewnienia sukcesu klienta.
 • Metro de Santiago – Nagroda za Projekt przyznana dla Ricardo Villagrán za rozpoczęcie projektu na linii kolejowej P63 w Santiago, Chile.
 • Metrolinx – Nagroda dla Bohatera dla Uliany Meldal – Johnsen za efektywność procesów.
 • Parsons Corporation – Nagroda dla Bohatera dla Hansa Hoppe za redukcję ryzyka oraz dla Yadira Merryman za wsparcie wdrożenia. Nagroda za Projekt za wykonanie projektu na autostradzie międzystanowej 405 w Południowej Kalifornii.
 • Rio Tinto – Nagroda dla Bohatera dla Luis Hidalgo za transfer informacji oraz Nagroda za Projekt za wykonanie projektu w zakresie usprawnienia kopalni Holden w stanie Waszyngton.

Australia i Nowa Zelandia

Mirvac
200 George Street, Sydney

 • FourSQ – Nagroda dla Bohatera dla Andrew Cory za jakość.
 • Hacer Group – Nagroda dla Bohatera dla Ivan Marinovic za wdrożenie mudułów Aconex Field i BidContender.
 • Grocon / PCL Joint Venture – Nagroda za Projekt za zgodność z projektem Victorian Comprehensive Cancer Centre (VCCC) – Kompleksowe Centrum Raka w stanie Wiktoria w Melbourne.
 • Hawkins – Nagroda za Przedsiębiorczość przyznana dla Craig Watkins za zaawansowane analizy za pomocą interfejsów programowania aplikacji (APIs).
 • John Holland – Nagroda za Przedsiębiorczość przyznana dla Tim Crisp za przyspieszenie wdrożenia i optymalizacji.
 • Mirvac Constructions – Nagroda za Projekt przyznana Boris dla Djakovic za zarządzanie cyklem życia projektu w Centrum EY przy 200 George Street w Sydney.

Azja

China Road oraz Bridge Corporation
Projekt pasa drogowego i autostrady - Pakistan


Europa

Balfour Beatty
Burbo Bank – rozbudowa morskiej elektrowni wiatrowej
DONG Energy

 • ADP Ingénierie – Nagroda dla Bohatera dla Marc Genteuil za standaryzację na przestrzeni projektów.
 • Balfour Beatty – Nagroda dla Bohatera dla Andrew Richardson za wdrożenie oraz Nagroda za Projekt za zgodność z wymogami zaakceptowaną przez Steve Wright w projekcie rozbudowy morskiej elektrowni wiatrowej Burbo Bank na Morzu Irlandzkim.
 • NGE – Nagroda za Projekt przyznana dla Waltera Guyonvarcha za konfigurację systemu w projekcie szybkiej sieci szerokopasmowej w Alzacji we Francji.
 • NODAL – Nagroda dla Bohatera dla Jacques Fabbi za wspieranie wdrożenia systemu.
 • VINCI Construction Grands Projets – Nagroda za Projekt przyznana dla Laury Asis, Anthony Chapper i Oleg Sorin za międzykontynentalną współpracę przy BIM przy Krajowym Centrum Badań Onkologii (NROC - National Research Oncology Center) w Kazachstanie.

Bliski Wschód

Riyadh Metro Transit Consultants
Spółka Joint Venture Parsons, Egis i Systra Riyadh Metro

 • ALEC – Nagroda za Przedsiębiorczość za optymalizację procesu cyfrowego.
 • BAM International – Nagroda za Przedsiębiorczość uznana przez Bindu Sunil za standaryzację procesu.
 • Louis Berger-Egis Rail Joint Venture – Nagroda dla Bohatera dla Mohammeda Zahid Khan za optymalizację procesu oraz Nagroda za Projekt za realizację projektu stacji metra w Doha w Katarze.
 • Meraas – Nagroda za Przedsiębiorczość przyznana dla Ahmeda Al Jubouri za transformację cyfrową oraz innowacyjność.
 • Qatar Railways – Nagroda za Projekt przyznana dla Fahada Ahmed Al.-Beshri oraz Abdurahima Palapparambil za realizację programu w trzech projektach linii kolejowych Kataru.
 • Riyadh Metro Transit Consultants – Spółka Joint Venture Parsons (kierownictwo projektu), Egis oraz Systra – Nagroda za Projekt przynana dla Mohameda Anas za zarządzanie procesami projektu Riyadh Metro w Królestwie Arabii Saudyjskiej.

Nagrody Aconex Connect mają za zadanie docenić niezwykłe zarządzanie projektami oraz innowację w branży. Zwycięzcy edycji 2017 zostali ogłoszeni przez wiodące publikacje branżowe oraz komunikaty informacyjne. Będziemy mieli zaszczyt zorganizować uroczystą kolację dla zwycięzców w miejscowościach takich jak San Francisco i Melbourne. Miej już teraz na uwadze daty zgłoszeń do plebiscytu nagród w 2018 roku. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o wiadomość e-mail na adres [email protected].

Janet Poses
Manager wyższego szczebla Global Industry SolutionsJanet Poses
Manager wyższego szczebla Global Industry Solutions